Бестджобс се ангажира да зачита вашата поверителност. Ние не събираме никакъв вид лични данни. Защита на лични данни Отговорникът ни | bestjobs.bg english (EN)

Бестджобс.бг обяви за работа
Старши експерт в дирекция Контрол
кариера, класации, заплата, bestjobs.bg


Бестджобс обяви, кариера, класации, работа, заплата, bestjobs.bg
Медия в областите: обяви за работа, кариерно развитие, ниво на учебни заведения, промишлен шпионаж, пазарни проучвания, актуални правни норми, развлечения, лечение и здравни, бедствия

Бестджобс предлага усъвършенстваното си табло с обяви за работа, от което да си намерите подходящата работа. Съветите за кариера могат да ви помогнат как да предлагате качествата си в разбираем вид от трудовият пазар, което да ви спомогне за превръщането на уменията ви в бъдеща кариера

Разследване
¿ Да или Не, а защо?

Електронното ни гласуване изключва безразборното цъкане с цел манипулиране на резултатите, но включва потвърждение на всеки глас с подобаваща мотивация по темата - не се отчитат гласове без мнение. Резултатите ще се публикуват своевременно само в акредитирани медии(вижте списъка по-долу). (Да или Не в темата с въпроса - за по-лесно отчитане на гласовете, а аргументите в тялото на имейла ви до quest (a) bestjobs.bg - за точност и прозрачност на мненията след приключване на гласуването по тема) Благодарим предварително!

1. Подкрепяте ли новото предложение на бизнеса за 400 часа работа на месец и защо?

2. Подкрепяте ли въвеждането на Евро € в България и защо?

Изтекла!

Препоръчва се от Бестджобс:
Старши експерт в дирекция Контрол
Публикувано от: Република България, към дата: 1 януари 2020 г., Местоположение: София, Домейн: Публична администрация, Начална месечна заплата: 610 лв. / ~ 305 € /, на уеб адрес: https://www.bestjobs.bg/job/2020/01/starshi-ekspert-v-direktsiya-kontrol
Описание на длъжността
Изисквания: Минимални изисквания, определени в наредбите за заемане на длъжността: - Наименование на длъжност: Ниво на експерт 5;               - минимална бакалавърска степен;               - Минимален ранг - IV младши;               - Минимален професионален опит - 2 години. Допълнителни изисквания към длъжността: - област на висшето образование - икономика, финанси;               - добро познаване на законодателството, приложимо за изпълнението на длъжността;               - компютърни умения, вкл. работа с MS OFFICE; - документ за управление / шофьорска книжка категория B /. Начин на състезание: - разделителна способност на теста; - провеждане на интервю Необходими документи за участие в конкурсната процедура:  - заявление за участие в конкурса - приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от ал. NPKDSl;  - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от NPKDSl;  - копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и / или ранг, придобит като държавен служител (ако има такъв);  - копия от документи за образователна квалификация, допълнителни квалификации и компетенции, необходими за длъжността;   - други документи, свързани с изискванията за работа. Кратко описание на длъжността: Извършва следприватизационен контрол, проверява и отчита изпълнението / неизпълнението на задълженията по приватизационните договори. Приема плащания по приватизационни договори, включително тези, сключени съгласно отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Начислява санкции, разработва концепции и становища относно прилагането на нормативните актове във връзка с изпълнението на задълженията по приватизационните договори. Упражнява контрол върху изпълнението на определени концесионни договори в съответствие със Закона за концесиите. Изготвя доклади за контрола върху концесионните договори и ги представя на Изпълнителния съвет за преглед и одобрение Размерът на основната заплата за позицията е: в диапазона от 610 лв. / ~ 305 € / до 2050 лв. / ~ 1025 € /. При назначаване индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен от органа по назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за служителите и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в зависимост от квалификацията и професионалния опит.
Свържете се с нас / bestjobs / за данни за контакт, с които да кандидатствате!
Старши експерт в дирекция „Контрол“
Публикувано: 1 януари, София, Публичната администрация, 610 лв.(~ 305 €)/месечно

Януари 2020 - вижте всички обяви за работа


Завършване на интервюто за работа

Съвети за кариера - вижте всички съвети за работа


Правителство на Република България

Организации и компании публикуващи обяви за работа тук - вижте всички организации и компании


Рекламирайте тук

Mobikom - открийте как да просперирате като маркетолог в свят, в който всичко е дигитално, посетете ни тук: mobikom.bg

Акредитирани медии:

DobrichNews | Dobruja.com


Реклама | Блог | Форум | Профил на купувача | Магазин | Разследване


За нас | Бестджобс обяви за работа | Кариера | Категории | Градове | Фирми

Връзка с нас | GDPR | Лого | Декларация за поверителност | Общи условия
Общо време за изпълнение 48 милисекунди. Ако сайта зарежда по дълго от посоченото тук, значи имате проблем с връзката си с Интернет!